JSONBase Kütüphanesi

JSONBase; basitçe JSON dosyalarını veri tabanı gibi kullanmayı sağlayan kütüphanedir.