Kategoriler
Programlama

Programlama’da Yazım Kültürü (Notasyon)

Bilgisayar programcıları tarafından genel kabul görmüş bazı yazım metotları vardır. Bu yazım şekillerinin kodun okunurluğunu arttırdığı söylenir ki bu doğrudur.

Yazılan kodun okunurluğunu ve anlaşılmasını kolaylaştıran 5 ana yazım kültürü vardır.

Macar Notasyonu (Hungarian Notation)

Değişken isimlerinde değerin veri türünü bildiren bir harf ile başlayan bir kullanımı vardır.

string sadi;
int isayi;
short nsayi;
long lsayi;

Her ne kadar okunurluğu ciddi şekilde artırsa da bir çok yazılımcı kullanmamayı tercih ediyor. Yine de bazı programlama dillerinde bu notasyon değişken isimleri belirlenirken bir standart olarak benimsenmiştir.

Deve Notasyonu (Camel Notation)

Bilgisayar programcılarının genellikle değişken isimlerinde kullandığı notasyondur. Küçük harfle başlar. Birden fazla kelime içeriyorsa bunlar bitişik şekilde sadece baş harfleri büyük yazılır. camelCase olarak bilinir.

string adiSoyadi;
int dogumYili;

Bir çok programlama dilinde, yazılımcıların değişken isimleri için kullandığı notasyondur.

Paskal Notasyonu (Pascal Notation)

Paskal notasyonunda her kelimenin baş harfi büyük karakterle yazılır. Deve notasyonuna benzer ancak deve notasyonundan farklı olarak ilk harf büyük karakterle yazılır.

int ToplamSayi;
string AdiSoyadi;

Bir çok programlama dilinde, yazılımcıların sınıf isimleri için kullandığı notasyondur.

Altçizgili Notasyon (Underscore Notition)

Tüm harfler küçük karakterlerle yazılır. Eğer birden fazla kelime kullanılıyorsa kelimeler arasına “_” alt tire koyulur.

string adi_soyadi;
int toplam_sayi;

Bir çok programlama dilinde, yazılımcıların fonksiyon isimleri için kullandığı notasyondur.

Büyük Harf Notasyonu (Uppercase Notation)

Tüm karakterlerin büyük harf karakterleri ile yazıldığı notasyondur.

string ADSOYAD;
int PUAN;

Bir çok programlama dilinde, yazılımcıların sabit isimleri için kullandığı notasyondur.

Yazar Muhammet ŞAFAK

1992 İstanbul doğumluyum. 2008 yılından beri profesyonel olarak PHP geliştiriyorum. Her ne kadar ağırlıklı olarak PHP üzerinde çalışsam da C, C++, Python, Java programlama dillerini de kullanıyorum.

Bir Cevap Yazın