Kategoriler
PHP

PHP’de Veri Türleri Dönüşümü ve Tür Dayatma İşlemleri

PHP’de bir değişken tanımlarken değerin türünü PHP otomatik olarak kendisi belirler ve bellekte uygun şekilde depolamaya başlar. Bu kodlama yaparken büyük kolaylık sağlasa da sonrasında kontrol yapılarını da zorunlu kılıyor.

Kategoriler
PHP

PHP’de Fonksiyon

Fonksiyon; belli bir işi yapmak için sık sık kullanılan kodların, tek bir kod bloğu altına toplanarak ihtiyaç olduğunda kod bloğunun adı ile hızlıca kullanılabildiği yapılardır.

Kategoriler
PHP

PHP’de Döngüler (Loops)

Döngüler; en basit ifade ile kendisine verilen koşul tamamlanıncaya kadar belli bir kod bloğunu çalıştıran yapılardır. PHP’de kullanabileceğiniz 4 farklı döngü türü vardır. Bunlar while, do/while, for ve foreach döngüleridir. Hepsinin temelde yaptığı şey aynı olsa da kullanım amaçları ve yerleri farklıdır.

Kategoriler
PHP

PHP Geliştirme Ortamının Kurulması

PHP programla dilini kullanarak geliştirme yapabilmek için öncellikle PHP komutlarını algılayarak işlemleri yapabilecek bir ara katmana ihtiyacımız var. Geliştirme ortamı olarak isimlendirebileceğimiz bu ortam yazdığımız PHP komutlarının uygun şekilde yorumlanmasını ve çalışmasını sağlayacaktır. PHP için geliştirme ortamının 4 temel bileşeni bulunur. Web sunucusu, veritabanı sunucu, elbette PHP yorumlayıcı ve bir hata ayıklama aracı.

Kategoriler
PHP

PHP Geliştirme Ortamının Kurulması (Ubuntu)

Ubuntu işlem sistemi üzerinde PHP dosyalarını yerel de çalıştırmak istiyorsanız PHP geliştirme ortamının kurulumunu yapmanız gerekir. Uzun bir anlatım olacak o yüzden uzatmadan hemen yapılması gereken işlemlere geçiyorum;

Kategoriler
PHP

PHP’de İstisnalar ve Hata Yönetimi

PHP betiklerinde sunucu, algoritma ya da kullanıcı kaynaklı anlık veya kalıcı olarak oluşan sorunlara istisna deniyor. Veri tabanı sunucusunun beklenilen cevabı vermiyor olması istisnaya en genel örnektir.

PHP bir betikte sözdizimi ya da farklı bir kod kaynaklı sorun meydana geliyorsa buna hata denir. Varsayılan olarak PHP bu hataları basit bir ileti ile ekrana yazdırır ancak bu projenin yayın aşamasında tercih ve tavsiye edilen bir şey değildir.

Kategoriler
PHP

PHP’de Atlama İfadesi (goto)

PHP’de betik içerisinde başka bir komuta (hedefe) atlamak için atlama ifadesi olan goto kullanılır.

Kategoriler
PHP

PHP’de Koşullu İfadeler

Program içerisinde farklı mantıksal koşullar belirlemek ve belirlenen koşullarda farklı eylemler gerçekleştirmek için kullanılan yapılardır.

Kategoriler
PHP

PHP’de Dizi (Array) Fonksiyon ve Metotları

PHP programlama dili diziler üzerinde çeşitli işlemler yapmamızı sağlayan bazı hazır fonksiyon ve metotlara sahiptir. Bu fonksiyon ile diziler üzerinde işlemleri hızlı ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Daha fazla uzatmadan PHP’de diziler üzerinde işlemler yapmamıza imkan tanıyan fonksiyonları ve kullanım şekillerine yakından bakalım.

Kategoriler
PHP

PHP’de Diziler (Array)

PHP programlama dilinde dizi genellikle birden fazla veriyi tutmak için kullanılan sıralı bir yapıdır. İçerisindeki verileri bir anahtar (INDEX) ile ilişkilendirerek tutar. Bu yüzden dizilerin kullanım alanı oldukça geniştir. Diziler değerleri bir anahtar ile ilişkili şekilde tutmasından dolayı; listeler, sözlük, küme ve kuyruklar oluşturmak için kullanılabilir.