Kategoriler
PHP

PHP’de Veri Türleri Dönüşümü ve Tür Dayatma İşlemleri

PHP’de bir değişken tanımlarken değerin türünü PHP otomatik olarak kendisi belirler ve bellekte uygun şekilde depolamaya başlar. Bu kodlama yaparken büyük kolaylık sağlasa da sonrasında kontrol yapılarını da zorunlu kılıyor.

Kategoriler
C/C++

C++’da Veri Türleri

Veri türlerinin temel amacı işletim sisteminin bellekte uygun miktarda yer ayırmasını sağlamaktır.

Kategoriler
PHP

PHP’de Veri Türleri

PHP’de bir değişken tanımlaması yapılacağı zaman çoğu programlama dilinin aksine veri türü tanımlaması yapılmaz. Bu PHP’de veri türleri olmadığı anlamına gelmez. PHP verilerin türlerini kendisi algılar ve atamaları kendisi gerçekleştirir. PHP de veri türleri 3 gruba ayrılarak ifade edilmektedir.

Kategoriler
Programlama

Programlama’da Veri Türleri

Bilgisayar donanımlarının ve programlarının bir veriyi optimize şekilde konumlandırması, doğru şekilde koruması ve doğru şekilde işlemesi için önce doğru şekilde sınıflandırması gerekir. Tüm bu süreci programcı için işletim sistemi ve programlama dili yönetmektedir.