Kategoriler
PHP

PHP’de Veri Türleri Dönüşümü ve Tür Dayatma İşlemleri

PHP’de bir değişken tanımlarken değerin türünü PHP otomatik olarak kendisi belirler ve bellekte uygun şekilde depolamaya başlar. Bu kodlama yaparken büyük kolaylık sağlasa da sonrasında kontrol yapılarını da zorunlu kılıyor.

Kategoriler
PHP

PHP’de Çıktılama (Output)

Genelde programlar belirli aşamalarda ya da işlem tamamlandığında kullanıcıya bir çıktı üretir. Böylece program tek taraflı da olsa kullanıcısı ile iletişim kurar. Bu genellikle ekrana bir şeyler yazdırmaktan ibarettir.