Kategoriler
Algoritma

Algoritma’ya Giriş

Algoritma nedir?

Algoritma bir problemin çözümü için uygulanması ya da takip edilmesi gereken yönergelerin bütünüdür. Teknik açıdan bakıldığında ilgili problemin çözümü için kullanılacak komut dizisi de algoritma olarak tanımlanabilir.

Algoritmalar bir probleme karşı sunulan çözüm yolunun adım adım işlenmesini ve karşılaşılan farklı durumlar karşısında kararsız kalmadan istenen sonuca en kısa yoldan ve en düşük maliyetle ulaşmayı amaçlar.