Kategoriler
Algoritma

Algoritma’ya Matematiksel Bakış

Algoritma içerisinde hem aritmetik hem de mantıksal adımlar bulunduruyor olabilir. Burada aritmetik dediğimiz bölüm geleneksel matematik işlemleridir.

Algoritmaların çoğunluğunda aritmetik adımlar ağırlıklıdır ve algoritmalar farklı koşullar altında farklı yönleri tercih edebilmelidir bu adımlar algoritmaların mantıksal yönünü meydana getirir.