Kategoriler
PHP

PHP’de Veri Türleri Dönüşümü ve Tür Dayatma İşlemleri

PHP’de bir değişken tanımlarken değerin türünü PHP otomatik olarak kendisi belirler ve bellekte uygun şekilde depolamaya başlar. Bu kodlama yaparken büyük kolaylık sağlasa da sonrasında kontrol yapılarını da zorunlu kılıyor.